Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa jest jednym z siedmiu instytutów znajdujących się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. W Instytucie Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa pracuje 26 osób. Instytut podzielony jest na pięć zakładów: Modelowania Procesów Przeróbki Plastycznej, przetwórstwa Nowoczesnych Materiałów Funkcjonalnych, Ciągarstwa i Wyrobów Metalowych, Automatyki i Aparatury Elektronicznej oraz Ergonomii i Inżynierii Bezpieczeństwa. Do głównych tematów jakimi aktualnie zajmują się pracownicy Instytutu należą: badania oraz wytwarzanie materiałów bimetalowych oraz kompozytowych, materiałów spiekanych, materiałów jednorodnych zarówno stalowych jak i nieżelaznych, optymalizacja technologii walcowania, kucia i ciągnienia, badania własności plastycznych i reologicznych materiałów, budowy i eksploatacji maszyn do przeróbki plastycznej oraz zastosowania energii materiałów wybuchowych w technologicznych procesach obróbki tworzyw metalowych. Instytut posiada także bardzo bogate zaplecze badawcze w postaci nowoczesnych laboratoriów.

tło33