tło1
Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Katedra Przeróbki Plastycznej
i Inżynierii Bezpieczeństwa
logo IPPiIB logo wydziału
Al. Armii Krajowej 19, Częstochowa 42-200, tel. +48 343250714, e-mail: ippiib@wip.pcz.pl