Studenckie Koło Naukowe „Mecatroo”

mecatroo

Podstawowe cele Koła:

 1. Rozwijanie własnych ambicji naukowych członków,
 2. Angażowanie się w różnego rodzaju projekty naukowe,
 3. Kształtowanie umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej,
 4. Angażowanie się w badania prowadzone na naszym wydziale i poza wydziałem,
 5. Śledzenie najnowszych odkryć naukowych,
 6. Zapraszanie autorytetów naukowych,
 7. Współpraca z innymi organizacjami naukowymi i naukowcami,
 8. Organizowanie wyjazdów o charakterze naukowym,
 9. Organizowanie imprez, seminariów i pokazów naukowych na i poza wydziałem,
 10. Propagowanie wiedzy,
 11. Prowadzenie sekcji tematycznych,
 12. Popularyzacja mechatroniki wśród uczniów szkół średnich.


  Opiekun Koła:
  dr inż. Rafał Dobrakowski

  Zarząd Koła:

  Prezes Koła: Knopik Klaudia;

  Zastępca Prezesa: Mazur Marlena;

  Zastępca Prezesa: Kwapisz Agnieszka;

  Sekretarz: Kościankowski Paweł;

  Skarbnik: Zych Michał.

  Kontakt:

  Dr inż. Rafał Dobrakowski, pokój 307

  Mgr inż. Paweł Kościankowski, pokój 309