sym11

  W laboratorium tym znajduje się kilkanaście stanowisk komputerowych. Na komputerach tych zainstalowane są następujące systemy operacyjne: Windows XP oraz Linux. Oprogramowanie użytkowe:

 • Pakiet OpenOffice
 • Środowisko Borlnd Builder
 • SQL Administrator
 • DevC++
 • Mingw32
 • Programy do wizualizacji danych
 • Inne programy inżynierskie, które mogą zostać zainstalowane na prośbę prowadzącego zajęcia.komp

 


  Do modelowania matematycznego procesów przeróbki plastycznej metali wykorzystuje się programy komputerowe:

 • Inventor,
 • AutoCad 2009,
 • Rhinoceros,
 • Forge2013® 2D i 3D,
 • ANSYS®,
 • SortRoll,
 • Drawing 3D,
 • FormFEM,
 • Rheology,
 • Calcosoft,
 • MathCAD,
 • Statistica ®.
Model walcowni ciągłej - 18 pionowych i poziomych klatek walcowniczych.
 1a

 

Ciągłe walcowanie.

1b

 

Walcowanie prętów żebrowanych z bimetalu. Symulacja procesu walcowania prętów w przepuście płaskim i żebrowanym.

1c

 

Bimetaliczny pręt walcowany w walcarce trójskośnej. Odkształcenie plastyczne metalu i łączenie z innymi metalami. Wybuchowe łączenia: blach, taśm np.: pręty i rury stalowe, aluminium, miedź, srebro itd.

1d

 

Rozkład temperatur, naprężeń wzdłużnych i odkształceń postaciowych podczas procesu ciągnienia drutu.

1e

 

Proces wyciskania tulei.

1f
 
Symulacja komputerowamieszania wkadzi.
1g