c

FORGE 2013 - program oparty na metodzie elementów skończonych umożliwiający modelowanie procesów przeróbki plastycznej

FORGE 2 Transvalor - program oparty na metodzie elementów skończonych umożliwiający modelowanie procesów przeróbki plastycznej dla procesów osiowo symetrycznych, oraz problemów dwuwymiarowych. Program wykorzystywany jest do symulacji kucia, ciągnienia, wyciskania, walcowania na gładkiej beczce. Dodatkowo program umożliwia symulację zmian mikrostruktury podczas chłodzenia.

FORGE 3 Transvalor - program oparty na metodzie elementów skończonych umożliwiający trójwymiarowe modelowanie procesów przeróbki plastycznej. Program wykorzystywany jest do symulacji kucia, ciągnienia, wyciskania, walcowania, etc.

SORT ROLL program oparty na metodzie elementów skończonych umożliwiający trójwymiarowe modelowanie procesów walcowniczych Program SortRoll można wykorzystać do analizy efektów procesu walcowania, związanych z różnicą średnic walców lub ich prędkością. Wiadomo, że takie warunki walcowania, wprowadzane są w asymetrycznym procesie walcowania, czego skutkiem jest wyginanie się pasma po wyjściu z kotliny odkształ­cenia. Należy tutaj zauważyć, że walcowanie kształtowników w wykrojach zamkniętych jest w istocie procesem asymetrycznym

sort roll

ANSYS program ANSYS oferuje bardzo duży zakres analiz, od statyki do pola elektromagnetycznego poprzez zjawiska zmienne w czasie i możliwość symulacji zjawisk liniowych i bardzo wyszukanych nieliniowości.
Program posiada wszystkie narzędzia potrzebne do postawienia zadania, rozwiązania i weryfikacji wyników bez potrzeby korzystania z dodatkowego zewnętrznego oprogramowania.

KYLIX 3 open edition - LINUX-owa wersja środowiska  programistycznego typu RAID umożliwiająca tworzenie kodu w językach Delphi lub C++. Program używany jest  w wersji open edition.
PACDESIGNER - Program narzędziowy do konfiguracji, symulacji i programowania analogowego wzmacniacza pomiarowego ispPAC 10. Konfiguracja wzmacniacza może byc zestawion ręcznie lub przy użyciu kreatorów. Program umożliwia ponadto wyznaczenie charakterystyk częstotliwościowych i fazowych.